PRIVACY & VOORWAARDEN

PRIVACYVERKLARING

Onze online privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens

Stichting Ronde Tafel Leusden

De Pirken 2
3831 PH Leusden

bestuur128@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Ronde Tafel Leusden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant bent (geweest) van ons evenement “Opgevoerd” en gebruik heeft gemaakt van onze dienst(en). U heeft daarmee uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons verstrekt:

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Voor- en achternaam;
 • Leeftijd (voorkomen alcohol aan minderjarigen);
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Door een bestelling te plaatsen in onze webwinkel, heeft u aan onze goedkeuring gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

De Ronde Tafel Leusden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Indien gewenst, verzenden van onze nieuwsbrief met het resultaat van de actie;
 • Indien gewenst, verzenden van onze nieuwsbrief over het de ontwikkelingen van onze actie;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U een herinneringsbericht te sturen voor het afhalen van uw bestelling;
 • Uw bestelling voor te bereiden, zodat deze kan worden opgehaald;
 • U uit te nodigen om deel te nemen aan een mogelijke nieuwe ronde van deze actie;

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met een derden om transacties te autoriseren. Het gaat daarbij om de betalingsdienstaanbieder. Ook zullen wij uw persoonsgegeven gegevens toegankelijk maken aan de verwerker die ons helpt met onze website.

 

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

De Ronde Tafel Leusden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur128@gmail.com.

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie;
 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar bestuur128@gmail.com vanaf het e-mailadres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mailadres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen;
 • U kunt verzocht worden om uzelf te identificeren voordat voorafgaande rechten kunnen worden geeffectueerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken welke wij gebruiken

 De Ronde Tafel Leusden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk op 31 december 2024 worden verwijderd en eerder indien de actie niet wordt herhaald.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur128@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Klacht indienen bij nationale toezichthouder

De Stichting Ronde Tafel Leusden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.